Przetargi

Informacje o przetargach

_

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przetargów ogłaszanych przez LEANN Stańczyk Spółka Akcyjna.
Kliknij tytuł, aby zobaczyć treść.

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie wzmocnienia elementów pozostałej konstrukcji linii technologicznej to jest naniesienia warstw epoksydowej chemoodpornej na specjalne stopy fundamentowe z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tace ociekowe i posadzki posadowion

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:
Wynik Przetargu

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 19.12.2018 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wzmocnienia elementów pozostałej konstrukcji linii technologicznej to jest naniesienia warstw epoksydowej chemoodpornej na specjalne stopy fundamentowe z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tace ociekowe i posadzki posadowione w ciągu technologiczny, dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powłok ochronnych.

na potrzeby projektu firmy Leann Stańczyk SA z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach osi piorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2:

 

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Inwestora/Zamawiającego.

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów pozostałej konstrukcji linii technologicznej to jest wykonanie specjalnych stóp fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:
Załącznik

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 27.11.2018 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie elementów pozostałej konstrukcji linii technologicznej to jest wykonanie specjalnych stóp fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych w dedykowanej linii technologicznej do naniesienia powłok ochronnych.

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

 

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Inwestora/Zamawiającego.

3. Zapytanie ofertowe numer 11 na wykonanie robót budowlanych - anulowane

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Anulowanie Zapytania Ofertowego:
Załącznik

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 14.11.2018 roku
Zapytanie ofertowe numer 11 na wykonanie robót budowlanych:
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem w cynkowni stóp fundamentowych z betonu wodoszczelnego C25/30 oraz tac ociekowych.
na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Inwestora/Zamawiającego.

4. Zapytanie ofertowe numer 10 na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:
Załącznik

Uprzejmie zapraszamy do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 12.07.2018 roku.
Zapytanie ofertowe numer 10 z dnia 12.07.2018 na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie:

a) automatycznej linii Zn-ZnNi zawieszkowej,
b) neutralizacji ścieków dla technologii A+C,
c) wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawiązaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiającego,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.
Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Inwestora/Zamawiającego.

5. Zapytanie ofertowe numer 9/I na wykonanie robót budowlanych

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 09.05.2018 roku

Zapytanie ofertowe numer 9/I na wykonanie robót budowlanych:

a) Robót ziemnych (stanu wykończeniowego, prace zewnętrzne),
b) Chodników,
c) Dróg i placów manewrowych dla samochodów ciężarowych,
d) Powierzchni tymczasowych dla budowy,

związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

6. Zapytanie ofertowe numer 7 na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej zwiazanych z wykonaniem instalacj - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:

Załącznik

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 30.04.2018 roku.
Zapytanie ofertowe numer 7 na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej związanych z wykonaniem:

1) instalacji elektrycznych,
2) instalacji odgromowych
3) instalacji teletechnicznych

związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

7. Zapytanie ofertowe numer 6 na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:

Wynik Przetargu

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 30.04.2018 roku.
Zapytanie ofertowe numer 6 na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji:

1) wew. wodno-kanalizacyjnej,
2) instalacji wew. c.o. i gazowej
3) instalacji zewnętrznych i przyłączy
4) instalacji wentylacji mechanicznej

związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

8. Zapytanie ofertowe numer 8 na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie - anulowane

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8 Z DNIA 04.05.2018 ROKU

Załącznik

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 04.05.2018 roku.

Zapytanie ofertowe numer 8 z dnia 04.05.2018

na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie:

a) automatycznej linii Zn-ZnNi zawieszkowej,
b) neutralizacji ścieków dla technologii A+C,
c) wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawiązaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiającego,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

9. Zapytanie ofertowe numer 9 na wykonanie robót budowlanych - anulowane

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Anulowanie Zapytania Ofertowego nr 9 z dnia 08.05.2018

Anulowanie zapytania 9

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 08.05.2018 roku

Zapytanie ofertowe numer 9 na wykonanie robót budowlanych:

a) Robót ziemnych (stanu wykończeniowego, prace zewnętrzne),
b) Chodników,
c) Dróg i placów manewrowych dla samochodów ciężarowych,
d) Powierzchni tymczasowych dla budowy,

związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

10. Zapytanie ofertowe numer 3b na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji - anulowane

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3b Z DNIA 13.10.2017 ROKU

Anulowanie zapytania 3b

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 13.10.2017 roku.

Zapytanie ofertowe numer 3b na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji
:

1)wew. wodno-kanalizacyjnej,
2) instalacji wew. c.o. i gazowej

3) instalacji zewnętrznych i przyłączy
4) instalacji wentylacji mechanicznej


związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

11. Zapytanie ofertowe numer 5 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięte – link do wyniku:
Wynik

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 09.02.2018 roku.
Zapytanie ofertowe numer 5 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji:
1)instalacji wew. wodno-kanalizacyjne,
2)instalacji wew. c.o. i gazowe,
3)instalacji zewnętrznych i przyłączy,
4)instalacji wentylacji mechanicznej,
5)wewnętrzne instalacje elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe oraz instalacje zewnętrzne elektryczne,
6)ziemnych i drogowych,
7) technologicznych,

na potrzeby realizacji projektu pod nazwą:
„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

12. Zapytanie ofertowe numer 1 na wykonanie robót budowlanych- robót ziemnych, związanych z budową hali produkcyjnej - rozstrzygnięte

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:

Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 14.07.2017 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych- robót ziemnych, związanych z budową hali produkcyjnej w celu realizacji projektu o nazwie:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych
w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok,
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych
na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

Wyniki przetargu

Informujemy, że Leann Stańczyk S.A. po rozpoznaniu złożonych ofert w związku z wykonaniem robót budowlanych – robót ziemnych, związanych z budową hali produkcyjnej w celu realizacji projektu o nazwie: „Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”, dokonała wyboru oferenta.

Roboty budowlane – roboty ziemne, związane z budową hali produkcyjnej w celu realizacji projektu o nazwie: „Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”, wykona Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Henryk Lipiński ulica Jarzębinowa 3, 76-200 Włynkówko NIP 839-112-59-67

13. Zapytanie ofertowe numer 3c na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej zwiazanych z wykonaniem instalacji - anulowane

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:
Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3c Z DNIA 27.10.2017 ROKU

Anulowanie Zapytania 3c

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 27.10.2017 roku.

Zapytanie ofertowe numer 3c na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej związanych z wykonaniem:
1) instalacji elektrycznych,
2) instalacji odgromowych
3) instalacji teletechnicznych

związanych z budową hali produkcyjnej na potrzeby projektu pod nazwą:
„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

14. Zapytanie ofertowe numer 4 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji - unieważnione

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:
Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4 Z DNIA 12.12.2017 ROKU

Unieważnienie Zapytania Ofertowego 4

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 12.12.2017 roku.

Zapytanie ofertowe numer 4 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji:
1)instalacji wew. wodno-kanalizacyjne,
2)instalacji wew. c.o. i gazowe,
3)instalacji zewnętrznych i przyłączy,
4)instalacji wentylacji mechanicznej,
5)wewnętrzne instalacje elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe oraz instalacje zewnętrzne elektryczne,
6)ziemnych i drogowych,
7) technologicznych,

na potrzeby realizacji projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedz – Załącznik

15. Zapytanie ofertowe 3a na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji - unieważnione

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:
Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3A Z DNIA 29.09.2017 ROKU
Unieważnienie

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 29.09.2017 roku.
Zapytanie ofertowe numer 3a wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej bez instalacji:

1) instalacji wew. wodno-kanalizacyjne,
2) instalacji wew. c.o. i gazowe,
3) instalacji zewnętrznych i przyłączy,
4) instalacji wentylacji mechanicznej,
5) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych,
6) instalacji ziemnych i drogowych,
7) instalacji technologicznych.

na potrzeby projektu pod nazwą:
„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok,
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedz – Załącznik

16. Zapytanie ofertowe numer 2 na wykonanie robót budowlanych, związanych z budową hali produkcyjnej - unieważnione

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:
Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NR 2
Unieważnienie

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 17.07.2017 roku.

Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie robót budowlanych, związanych z budową hali produkcyjnej w celu realizacji projektu o nazwie:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – załącznik

Zamawiający uzupełnił projekt konstrukcyjny o brakujące rysunki

Pytania i odpowiedzi:

W związku z pytaniami o treści:
1) Proszę o wysłanie badań gruntowych dla tej inwestycji.
2) Na rzucie architektury w pomieszczeniu 0.19 cynkowania znajdują się maszyny, proszę o przesłanie wytycznych co do fundamentów technologicznych pod te urządzenia.
3) Czy w pomieszczeniu o 0.19 posadzka musi być uwzględniać dodatkowe wymagania?

Udzielamy następujących odpowiedzi:
Ad1.) Na serwerze www.colosseum.com.pl zakładka_dostęp publiczny, Leann,
oraz na stronie internetowej Leann Stańczyk www.leann.pl w zakładce Przetargi, Przetarg Nr 2, Załącznik Nr 6 Projekt budowlany w wersji elektronicznej pdf i dwg – uzupełniono informacje o geologię, zestawienie wentylacji oraz instalacje sanitarne.
Ad.2) Trwa postępowanie przetargowe na dostawę technologii. W Pomieszczeniu 0.19 fundamenty pod maszyny będzie przedmiotem osobnego postępowania.
Ad.3) Posadzkę należy przyjąć B30 gr 18 cm, włókna 25 kg/m3, posadzka chemiczna wg osobnego postępowania.

W związku z pytaniami o treści:
1. Czy termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 30 kwietnia 2018 r. jest terminem ostatecznym ?. Możliwość dostarczenia konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z montażem to jest styczeń – luty ( przy zamówieniu na dzień dzisiejszy )
2. Projekt konstrukcji bardzo szczegółowo klasyfikuje słupy/podwaliny/ściany. Czy są już może w związku z tym rysunki wykonawcze dla prefabrykatów? Po czyjej stronie jest projekt warsztatowy?
3.W opisie brakuje informacji odnośnie prefabrykacji ścian hali w osiach A,B/2-7, 2,7/A-B, na rzucie parteru rys.K.02 są one jednak zaznaczone jako SM-ściany prefabrykowane. Pytanie, czy są to rzeczywiście prefabrykowane pełne ściany żelbetowe, czy może murowane ?
4 Czy Zamawiający posiada zestawienie zbrojenia, rysunki, przekroje stup fundamentowych, fundamentów, ścian oporowych) ?
5. Czy Zamawiający posiada przedmiary
6. Opis RZUT FUNDAMENTÓW ” Pod ławami i stopami wykonać podsypkę żwirową i wymieszać z cementem gr.50 cm zagęszczając do Is = 0,98 Wykop powinien odebrać geolog” pytanie po czyjej stronie jest geolog po GW czy Zamawiającego. Czy pod każdą stopą należy wykonać badanie.
7. Posadowienie fundament na rzędnych 19,90, 18,70, 17,4 + 10 cm chudy beton + 50 cm podsypki żwirowej powoduje że większości wykopu jest w zwierciadle wody. Pytanie po czyjej stronie jest obniżenie zwierciadła wody. Proszę o wskazanie miejsca zrzutu wody
8. Jeżeli zabicie igłofiltrów będzie po stronie GW w tabelce ofertowej pod jaką pozycją wstawić wartość.
9 Czy Zamawiający posiada projekt konstrukcji drugorzędnej?

Udzielamy następujących odpowiedzi:
Ad.1 Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie w terminie późniejszym po dokonaniu niezbędnych uzgodnień.
Ad.2. Projekt warsztatowy konstrukcji jest po stronie dostawcy.
Ad.3 Projekt przewiduje ściany z dyli Itong gr. 18 cm.
Ad.4 Zestawienie znajduje się na poszczególnych rysunkach wykonawczych.
Ad.5 Zamawiający nie posiada przedmiarów.
Ad.6 Nadzór geologiczny po stronie Zamawiającego.
Ad.7 Po stronie Wykonawcy jest odwodnienie wykopów -od strony południowej działki wykonano tymczasowy rów.
Ad.8 Wykonawca sam określa technikę odwodnienia wykopu.
Ad.9 Konstrukcję drugorzędną pokazano na kładach ścian i zestawieniach.

17. Na wykonanie utwardzenia terenu pod zaplecze placu budowy hali produkcyjnej cynkowni galwanicznej, oraz wykonanie tymczasowe dróg dojazdowych i wyjazdowych na teren inwestycji wdrożenie technologii obróbki galwanicznej.

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Słupsku
adres do korespondencji:
Ul. Konarskiego 6, 76-200 Słupsk, Polska,
Tel: +48 (59) 845-62-62, Fax: +48 (59) 844-25-90
https://www.leann.pl, e-mail: leann@leann.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:
Wynik Przetargu

Uprzejmie zaprasza do składania ofert zgodnie z opublikowanym zapytaniem ofertowym z dnia 20.04.2017 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia terenu pod zaplecze placu budowy hali produkcyjnej cynkowni galwanicznej, oraz wykonanie tymczasowe dróg dojazdowych i wyjazdowych na teren inwestycji wdrożenie technologii obróbki galwanicznej.

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2”

Edytowalne wzory dokumentów łącznie z dokumentacją projektową dostępne są w siedzibie Firmy.

Masz pytanie w sprawie przetargu? Skontaktuj się z nami.