Poprawa bezpieczeństwa pracy w firmie Leann

Nazwa Funduszu „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

Rodzaj programu:  „Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”

Nazwa zadania  „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Tytuł projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w firmie Leann”

Całkowita wartość projektu 317 340.00 zł.

Wartość dofinansowania 253 872,00 zł.

Opis projektu Głównym celem projektu jest redukcja poziomu ryzyka i zagrożeń zdefiniowanych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku spawacz oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa podczas pracy.

 

Data podpisania umowy – 01.12.2023r