Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Leann Stańczyk S.A.

_

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Leann Stańczyk S.A.

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Leann Stańczyk S.A. w celu wdrożenia innowacyjnej technologii spawania z zastosowaniem aktywnego i selektywnego sposobu redukcji naprężeń spawalniczych”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii spawania z zastosowaniem aktywnego i selektywnego sposobu redukcji naprężeń spawalniczych. Nowa technologia dotyczy w szczególności wytwarzania przestrzennych układów prętowych w postaci skomplikowanych konstrukcji spawanych, mających zastosowanie do budowy elementów magazynowo-transportowych, systemów magazynowych oraz innych przestrzennych konstrukcji stalowych wykorzystywanych między innymi przy budowie pojazdów ciężarowych.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa następujących parametrów:

  • stabilności procesowej,
  • czasu spawania konstrukcji,
  • wydajności spawania,
  • poziomu naprężeń spwalniczych,
  • elastyczności złącza,
  • dokładności wykonania konstrukcji,
  • jednostkowych nakładów energetycznych.

Wartość projektu: 37 998 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 319 506,07 PLN