Praca

OFERTY PRACY

Operator lasera 

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata na stanowisko operatora lasera CNC. Praca polega na samodzielnej obsłudze maszyny. Produkcja elementów średniej wielkości, głównie z blachy stalowej.

Od kandydata oczekuje się również doświadczenia z zakresu samokontroli wyprodukowanych elementów, tak aby produkt końcowy spełniał oczekiwania klienta.

Wynagrodzenie: 20,00 – 26,00 zł. brutto/godz.

Wymagania:

– Umiejętność czytania rysunku technicznego.

– Umiejętność posługiwanie się narzędziami pomiarowymi: suwmiarka

– Umiejętność obsługi komputera

– Samodzielność

Zakres obowiązków:

– Produkcja detali na laserze zgodnie z planem produkcji

– Kontrola wyprodukowanych elementów oraz nadzór nad procesem cięcia.

– Ścisła współpraca z zespołem produkcji oraz kadrą kierowniczą

– Dbanie o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– możliwość przeszkolenia na dane stanowisko pracy

Mile widziane:

– uprawnienia UDT na wózek widłowy

– uprawnienia UDT na suwnicę/żurawik

– doświadczenie na podobnym stanowisku

– wykształcenie średnie techniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres halyna.hrukhovska@leann.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula Zgody na CV

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.)

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.

4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.

7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.

Operator Prasy krawędziowej

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata na stanowisko operatora prasy krawędziowej CNC. Praca polega na samodzielnym ustawianiu/programowaniu maszyny. Produkcja elementów średniej wielkości, głównie z blachy stalowej.

Od kandydata oczekuje się również doświadczenia z zakresu samokontroli wyprodukowanych elementów, tak aby produkt końcowy spełniał oczekiwania klienta.

Wynagrodzenie: 20,00 – 26,00 zł. brutto/godz.

Wymagania:

– Umiejętność czytania rysunku technicznego.

– Umiejętność posługiwanie się narzędziami pomiarowymi: kątomierz, suwmiarka

– Umiejętność obsługi komputera

Zakres obowiązków:

– Gięcie detali na prasach krawędziowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

– Wykonywanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym

– Ścisła współpraca z zespołem produkcji oraz kadrą kierowniczą

– Dbanie o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Mile widziane:

– uprawnienia UDT na wózek widłowy

– doświadczenie na podobnym stanowisku

– wykształcenie średnie techniczne.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV  na adres halyna.hrukhovska@leann.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula Zgody na CV

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.)

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.

4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.

7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.

Operator Prasy krawędziowej /do przyuczenia

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata do przyuczenia na operatora prasy krawędziowej CNC.

Wynagrodzenie:  18,30 zł brutto/godz.

Wymagania:

– Podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego.

– Wykształcenie min. zawodowe

– Umiejętność obsługi komputera

– Dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków:

– Gięcie detali wspólnie z operatorem prasy krawędziowej

– Przyswajanie wiedzy na temat obsługi maszyny.

– Wykonywanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym

– Ścisła współpraca z zespołem produkcji oraz kadrą kierowniczą

– Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Mile widziane:

– uprawnienia UDT na wózek widłowy

– doświadczenie na podobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres halyna.hrukhovska@leann.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

Klauzula Zgody na CV

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.)

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.

4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.

7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.