Praca

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu

 • Zakres obowiązków:
  • Efektywne pozyskiwanie nowych klientów
  • Utrzymywanie oraz rozwijanie relacji handlowych z klientami
  • Nadzór nad procesem realizacji sprzedaży oraz należności klienta
  • Współpraca z poszczególnymi działami firmy w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji
  • Przygotowywanie i koordynowanie projektów sprzedażowych (w tym przetargi)
  • Koordynowanie projektów marketingowych
  • Monitorowanie efektywności realizowanych działań
  • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi
  • Koordynacja procesu produkcji i dystrybucji materiałów marketingowych

  Podstawowe oczekiwania:

  • Samodzielność w działaniu
  • Umiejętność zarządzania projektami
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Kreatywność
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Mile widziana dobra znajomość języka niemieckiego
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w strukturach sprzedażowych

  Oferujemy:

  • Ciekawą i stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju umiejętności w środowisku pełnym wyzwań
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Benefity pracownicze

Laborant wydziału galwanizerii

Praca dwu zmianowa 6-14, 14-22

Zakres obowiązków:

 • Nadzór na technologią (utrzymanie kondycji kąpieli procesowych)
 • Codzienne wykonywanie analiz w laboratorium
 • Pobieranie prób
 • Kontrolowanie i utrzymanie wymaganych parametrów kąpieli oraz oczyszczalni
 • Prowadzenie zapisów z prowadzenia procesu oraz ich monitorowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane chemiczne (mile widziani absolwenci)
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem
 • kreatywność, samodzielność, operatywność i dynamizm w działaniu
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i stabilną pracę
 • możliwość rozwoju umiejętności w środowisku pełnym wyzwań
 • szkolenie z zakresu nadzoru nad procesem wraz z częścią praktyczną.
 • benefity pracownicze

Spawacz

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych,
 • czyszczenie i konserwacja użytkowanych narzędzi i stanowiska pracy,
 • przestrzeganie przepisów bhp,
 • dbałość nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa,
 • współpraca z Brygadzistami i Mistrzem zmianowym,
 • godz. pracy 6.00-14.00 i 14.00-22.00 (praca dwuzmianowa).

Oczekujemy:

·     mile widziane osoby z doświadczeniem zawodowym.

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia osób do przeszkolenia wg potrzeb firmy,
 • możliwość rozwoju i kariery (uzależnione od kandydata),
 • pracę w prężnej rozwijającej się firmie produkcyjnej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • nagrody za jakość i wydajność pracy,
 • pakiet benefitów pracownicze (prywatna służba zdrowia, ubezpieczenie na życie, karta Multisport) oraz nagrody w programie poleceń pracowniczych i programie USPRAWNIENIA.

Brygadzista zmianowy produkcji

Zakres obowiązków:

 • Realizacja procesu produkcyjnego zgodnie z przyjętym planem i normami,
 • Organizacja pracy brygady,
 • Ciągła poprawa wydajności pracy i jakości produkcji,
 • Wspomaganie pracy zespołu i rozwiązywanie codziennych problemów,
 • Nadzór nad szkoleniem wdrożeniowym nowych pracowników,
 • Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie materiałów, narzędzi podczas pracy,
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, zasad BHP.

Wymagania :

 • Nastawienie na współpracę,
 • Komunikatywność,
 • Gotowość do pracy dwuzmianowej 6-14; 14-22

Mile widziane:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie branży metalowe

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • System premiowania,
 • Możliwość rozwoju i awansu,
 • nagrody za jakość i wydajność pracy,
 • program poleceń pracowniczych,
 • program USPRAWNIENIA,
 • pakiet benefitów pracownicze: prywatna służba zdrowia, ubezpieczenie na życie, karta Multisport.

Mistrz zmianowy produkcji

Zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy i koordynowanie realizacji zadań podległego zespołu,
 • Nadzór nad procesem produkcji i monitorowanie realizacji założonego planu produkcji,
 • Koordynowanie przezbrojeń,
 • Monitorowanie wskaźników produkcji (wydajność, jakość),
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,
 • Monitorowanie i zatwierdzanie raportowania wykonania planu produkcji przez pracowników,
 • Rozwiązywanie problemów występujących podczas produkcji.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Samodzielność, dokładność oraz odpowiedzialność,
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Dostęp do najnowszych technologii,
 • Wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom,
 • program poleceń pracowniczych,
 • program USPRAWNIENIA,
 • pakiet benefitów pracownicze: prywatna służba zdrowia, ubezpieczenie na życie, karta Multisport.

Pracownik produkcyjny

Zakres obowiązków:

 • Praca przy produkcji detali metalowych,
 • Wykonywanie montażu końcowego wyrobów,
 • Samokontrola,
 • Przestrzeganie przepisów bhp,
 • dbałość o powierzone mienie przedsiębiorstwa.

Wymagania:

 • Chęć do pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy dwuzmianowej 6-14; 14-22,

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia osób do przeszkolenia wg potrzeb firmy,
 • możliwość zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • możliwa szybka ścieżka rozwoju i kariery (uzależnione od kandydata),
 • stabilne zatrudnienie,
 • praca od zaraz,
 • oferujemy nagrody za jakość i wydajność pracy,
 • program poleceń pracowniczych,
 • program USPRAWNIENIA,
 • pakiet benefitów pracownicze: prywatna służba zdrowia, ubezpieczenie na życie, karta Multisport.

Aplikuj

  Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres hr@leann.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

  Klauzula Zgody na CV

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

  Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

  1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.)3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.
  4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
  6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.
  7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.