Projekty

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Leann Stańczyk S.A.

LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Leann Stańczyk S.A. w celu wdrożenia innowacyjnej technologii spawania z zastosowaniem aktywnego i selektywnego sposobu redukcji naprężeń spawalniczych”w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii spawania z zastosowaniem aktywnego i selektywnego sposobu redukcji naprężeń spawalniczych. Nowa technologia dotyczy w szczególności wytwarzania przestrzennych układów prętowych w postaci skomplikowanych konstrukcji spawanych, mających zastosowanie do budowy elementów magazynowo-transportowych, systemów magazynowych oraz innych przestrzennych konstrukcji stalowych wykorzystywanych między innymi przy budowie pojazdów ciężarowych.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa następujących parametrów:

  • stabilności procesowej,
  • czasu spawania konstrukcji,
  • wydajności spawania,
  • poziomu naprężeń spawalniczych,
  • elastyczności złącza,
  • dokładności wykonania konstrukcji,
  • jednostkowych nakładów energetycznych.

Wartość projektu: 37 998 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 319 506,07 PLN

 Cynkownia

Leann Stańczyk S.A. realizuje projekt pt. „.Leann Stańczyk S.A.projektu pn.  „Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych”, w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu i planowane efekty projektu

Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych do logistyki i transportu wewnętrznego w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych celem wzrostu poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Leann Stańczyk S.A.

Wartość projektu: 19 200 000,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich : 5 350 095,00 PLN

Poprawa bezpieczeństwa pracy w firmie Leann

Nazwa Funduszu „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

Rodzaj programu:  „Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”

Nazwa zadania  „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Tytuł projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w firmie Leann”

Całkowita wartość projektu 317 340.00 zł.

Wartość dofinansowania 253 872,00 zł.

Opis projektu Głównym celem projektu jest redukcja poziomu ryzyka i zagrożeń zdefiniowanych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku spawacz oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa podczas pracy.

Data podpisania umowy – 01.12.2023r