Jobs

Operator lasera

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata na stanowisko operatora lasera CNC. Praca polega na samodzielnej obsłudze maszyny. Produkcja elementów średniej wielkości, głównie z blachy stalowej.

Od kandydata oczekuje się również doświadczenia z zakresu samokontroli wyprodukowanych elementów, tak aby produkt końcowy spełniał oczekiwania klienta.

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa lasera (cięcie laserowe) / wykrawarki (wykrawanie CNC)
 • Odpowiedni dobór przez operatora narzędzi i materiałów,
 • Ustawianie parametrów maszyny,
 • Kontrola jakości wykonanych elementów,
 • Monitorowanie stanu technicznego maszyn,
 • Czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn,
 • Nadzór i wykonywanie drobnych napraw bieżących maszyn, sprzętu i narzędzi,
 • Raportowanie pracy w systemie produkcyjnym,
 • Przestrzeganie przepisów BHP, ochrony środowiska i ochrony środowiska.

Wymagania pracodawcy:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy jako operator/ustawiacz laserów do blach i wykrawarek CNC,
 • Doświadczenie w pracy na maszynach Trumpf będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z pozostałymi pracownikami,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne,
 • Wykształcenie średnie, techniczne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie nastawionej na rozwój i innowacyjne technologie,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia oraz posiadanych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 

Operator Prasy krawędziowej

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata na stanowisko operatora prasy krawędziowej CNC. Praca polega na samodzielnym ustawianiu/programowaniu maszyny. Produkcja elementów średniej wielkości, głównie z blachy stalowej. Od kandydata oczekuje się również doświadczenia z zakresu samokontroli wyprodukowanych elementów, tak aby produkt końcowy spełniał oczekiwania klienta.  

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie programów na maszynie dla poszczególnych elementów, zgodnie z rysunkiem technicznym.
 • Odpowiedni dobór przez operatora narzędzi i materiałów,
 • Ustawianie parametrów maszyny,
 • Kontrola jakości wykonanych elementów,
 • Monitorowanie stanu technicznego maszyn,
 • Czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn,
 • Nadzór i wykonywanie drobnych napraw bieżących maszyn, sprzętu i narzędzi,
 • Raportowanie pracy w systemie produkcyjnym,
 • Przestrzeganie przepisów BHP, ochrony środowiska i ochrony środowiska.

Wymagania pracodawcy:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy jako operator/ustawiacz pras krawędziowych CNC,
 • Doświadczenie w pracy na maszynach Trumpf, Amada, Vimercati będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z pozostałymi pracownikami,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne,
 • Wykształcenie średnie, techniczne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie nastawionej na rozwój i innowacyjne technologie,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia oraz posiadanych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Operator Prasy krawędziowej /do przyuczenia

Firma LEANN zajmuje się produkcją części metalowych. Poszukujemy kandydata do przyuczenia na operatora prasy krawędziowej CNC.  

Wymagania: – Podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego. – Wykształcenie min. zawodowe – Umiejętność obsługi komputera – Dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków: – Gięcie detali wspólnie z operatorem prasy krawędziowej – Przyswajanie wiedzy na temat obsługi maszyny. – Wykonywanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym – Ścisła współpraca z zespołem produkcji oraz kadrą kierowniczą – Dobra organizacja pracy

Oferujemy: – stabilne zatrudnienie – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Mile widziane: – uprawnienia UDT na wózek widłowy – doświadczenie na podobnym stanowisku

Aplikuj

  Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres hr@leann.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

  Klauzula Zgody na CV

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych

  Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

  1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.)3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jego zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.
  4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o w/w przepisy prawa jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
  6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.
  7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.